Bön och meditation

Bön och meditation är olika verktyg för att bli medveten om att Gud finns i våra liv. Mitt i vår vardag. Här kan du prova på olika metoder. Se vad som passar dig.

Meditation

Meditation är en övning i att stanna upp och öppna oss för Guds tilltal. Det handlar om att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro. Ordlös meditation, bibelmeditation, och målarmeditation är några exempel på former för sådan bön och inre samling. Läs mer längre ner på sidan.

 

KVÄLLAR OM BÖN I S:T JOHANNES KYRKA

Vi upptäcker olika böneformer hämtade från gamla klostertraditioner och nya globala bönerörelser. Varje träff fokuserar på en böneform, till exempel andlig bibelläsning,  ”centering prayer” och Jesusbönen. Varje tillfälle innehåller både presentationer och övningar av varje böneform. Träffarna är öppna både för dig som önskar att börja be och för dig som har bett ett helt liv. Tid: tisdagar kl. 18.30 med start 3 april och avslutning den 15 maj. Plats: S:t Johannes församlingshem, våning 3. Ledare Tobias Berg, präst.

Mer information och anmälan: 040-27 91 65, tobias.berg@svenskakyrkan.se 

MEDITATIV HELG I IGNATIANSK ANDA

Lär känna och pröva på den Ignatianska meditations- och bönetraditionen. (Ignatius var en spansk präst som levde på 1500-talet). Helgen innehåller meditationer, teoripass och gruppsamtal med vägledning. Datum: 12–13/5 kl. 09.30–16.00 båda dagarna. Plats: Södra Sallerups prästgård. Ledare: Therese Jadeland och  Lasse Törnqvist. Kostnad 300 kr eller efter förmåga (inkluderar lunch och fika).

Mer information och anmälan: 040-27 92 82,  therese.jadeland@svenskakyrkan.se

TAIZÉBÖN

8 april, 6 maj, 3 juni kl. 18.00 Barkgatan 12, våning 7.

Sedan 1 februari 2018 har Svenska kyrkan Malmö en egen kristen kommunitet i centrala Malmö. Kommuniteten består av tre unga vuxna som bor och delar vardagsliv och böneliv tillsammans i Taizéanda. En gång i månaden bjuder de in till gemensam Taizébön. Efter bönen bjuds det på fika.

För mer information: 0721-630766, littlecommunity.malmo@gmail.com