Retreat

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation.

Du kan antingen göra det mitt i vardagen eller åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som hjälper till att understödja och hålla fokus på din gudsrelation, utifrån vad som händer i bönen. Retreaten har oftast en avgift. I Malmös kyrkor finns det möjlighet att söka ekonomisk hjälp med avgiften, kontakta ansvarig vägledare för mer information.

fjader_strand1-1024x469

ENDAGSRETREAT: ” ALLT GOTT I ÖVERFLÖD ”

Ge dig själv en paus i vardagen med endagsretreat i Gamlegård. En dag i tystnad, samtal, skapande, vila. Med inspiration från en kort text kan vi låta våra inre bilder bli till yttre genom att leka med färg och form, och det är närmast en fördel om man ”inte kan måla” – Monica Andersson leder oss. Vi avslutar med mässa kl 16. Begränsat antal platser.

Mer information och anmälan: lotta.fang@svenskakyrkan.se eller charlotte.lundh@svenskakyrkan.se

appelblom_nara-1024x469

RETREAT PÅ ÄSPÖGÅRDEN

Välkommen till vackra Söderslätt för ett par dagar i tystnad och stillhet. Ibland behöver vi dra oss tillbaka från det vardagliga för att hitta till en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet. Datum och tid: 3/5 kl. 17.00 till 6/5 kl. 15.00. Plats: Äspögården i Äspö by, (norr om Smygehamn). Buss går från Malmö till  Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare. Ledare Stefan Gummesson och Therese Jadeland. Pris: 2 250 kr.

Mer information och anmälan: 040-27 92 82, therese.jadeland@svenskakyrkan.se

RETREAT I VARDAGEN – HÖSTEN 2018

Retreat i vardagen handlar om att under tio veckor leva i bön och meditation mitt i det vardagliga livet i hemmiljön. Tillsammans med en vägledare reflekterar du över vad som händer i bönen och i gudsrelationen. Retreat i vardagen inleds med två gemensamma kvällar på S:t Andreas-gården i Malmö och under de följande veckorna behöver du kunna avsätta minst en halvtimme för bön varje dag. Du har en personlig andlig  vägledare som du träffar för samtal en gång varannan vecka. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen. Retreaten följer Frans Jalics bok De andliga övningarna i kontemplativ form. Frans Jalics är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och de ”Andliga övningarna” har han utarbetat en retreat där varseblivningen och närvaron står i centrum. Vägledare Therese Jadeland, präst i Fosie kyrka, Stefan Gummesson, präst i S:t Andreas kyrka, Marie Bernéli, diakon i S:t Matteus kyrka, Lasse Törnqvist, präst i S:t Matteus kyrka, Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning.

Mer information och intresseanmälan:  040-27 90 00, stefan.gummesson@svenskakyrkan.se 

killans_bonegard-1024x469

RETREAT I IGNATIANSK ANDA PÅ KILLANS BÖNEGÅRD

Retreat med personlig vägledning i ignatiansk anda på Killans bönegård i Gärsnäs. Retreaten följer en andlig tradition med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får du bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det egna inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet.

Tredagarsretreat på Killans bönegård

14/2 kl. 17.00 till 18/2 kl. 09.00. Vägledare: Therese Jadeland och Anna Alebo. 30/5 kl. 17.00 till 3/6 kl. 09.00. Vägledare: Lasse Törnqvist och Marie Bernéli. 1/8  kl. 17.00 till 5/8 kl. 09.00. Vägledare: Therese Jadeland och Anna Alebo. Pris 2900 kr.

Mer information: 040-27 92 82, therese.jadeland@svenskakyrkan.se . Anmälan görs direkt till Killan på killan@telia.com, 0414-230 55. Glöm inte ange vilket tillfälle du vill anmäla dig till samt eventuella allergier.

Sexdagarsretreat på Killans bönegård

5/10 kl. 17.00 till 12/10 kl 09.00. Tidigare erfarenhet av retreat behövs. Vägledare Lasse Törnqvist och Anna Alebo. Pris 4500 kr (retreat, vegetarisk kost och logi/enkelrum). Begränsat antal platser.

Mer information: 040-27 93 60, lars.tornqvist@svenskakyrkan.se . Anmälan görs direkt till Killan på killan@telia.com, 0414-230 55. Glöm inte ange vilket tillfälle du vill anmäla dig till samt eventuella allergier.