Barn & Familj

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.”

(Markusevangeliet kapitel 10, vers 14)

Barn har en särskild ställning – i bibeln och i samhället i stort. I kyrkan finns ett brett utbud av aktiviteter riktade till just barn. Något av det viktigaste vi kan ge våra barn är vår tid och våra resurser – på barnens villkor! För de små barnen finns tryggheten i att föräldrar eller annan närstående vuxen följer med. För de lite äldre barnen är det dags att testa att gå själv, tillsammans med kompisar. Det finns grupper för de som gillar att pyssla, de som vill upptäcka saker och för de som vill sjunga. Allt med en inkluderande anda av att alla är välkomna, med betoning på att just du är värdefull!

barnkorledare

BABYCAFÉ, ÖPPET HUS & RYTMIK

För barn i åldern 0 år till skolåldern. Allt i sällskap av en vuxen.

barnkor_sankt_mikael12

BARNGRUPPER

Föräldra-/vuxenfritt. Barngrupper, en del till vilka man anmäler sig och en del till vilka det bara är att komma!

barnkor_sankt_mikael7

BARNKÖR

För alla sångglada barn! Det finns många barnkörer runt om i Malmös kyrkor. Merparten behöver man anmäla sig till.