Sedan två månader tillbaka har Svenska kyrkan i Malmö haft en beredskap att erbjuda tak över huvudet för människor på flykt.

På grund av de senaste dagarnas händelser hänvisar nu Migrationsverket till St Johannes kyrka.

Vi välkomnar flyktingarna till en varm och trygg plats i trohet mot morgondagens evangelium där Jesus identifierar sig med den hemlöse.
Mt 25: 31ff