Trovärdigt är ett magasin om tro, hopp och kärlek från Svenska kyrkan Malmö. Temat för sommaren 2017 är demokrati.

Vilken plats ska kyrkan ha i ett demokratiskt samhälle? Och om demokrati är det samma som folkstyre, är den då förenlig med en tro på en allsmäktig Gud?

Möt spännande människor med anknytning till Malmö eller till kyrkan, läs vad de säger om demokrati och tro, frihet och mod. Följ med på en pilgrimsvandring i Malmös parker. Stillheten och friden finns närmare än du tror.

Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då kan du göra din röst hörd och vara med och bestämma vem som ska besluta i Svenska kyrkan. Demokrati är viktigt, men inte självklart. Gör din röst hörd!

Tills dess önskar vi alla en trevlig sommarläsning och en härlig sommar.

Här kan du läsa Trovärdigt på issuu.com.