2017 är ett Reformationens minnesår. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther enligt traditionen upp sina 95 teser mot avlatshandeln i kyrkan och det som blev reformationen tog sin början. Svenska kyrkan är en del av den tradition som fick sin prägel av det som följde.

Vår kyrka vill gärna betrakta sig som en kyrka där reformation ständigt pågår (ecclesia semper reformanda). I Hyllie församling vill vi uppmärksamma detta drag i vår kyrkas identitet genom att tre lördagsförmiddagar bjuda in till en samtalsgrupp kring tremat Reformation – igår – idag – imorgon.

Samtalsledare KG Hammar, gästprofessor vid Lunds universitet och tidigare ärkebiskop.

Tid
Lördagarna den 21 oktober, 4 november och 18 november 2017 kl 9.00-11.00. Enkel frukost serveras.

Plats
Gamlegården, Gamlegårdsvägen 34, Hyllie.

Information & anmälan
Mejla en intresseanmälan till Lotta Fång, präst i Hyllie och processansvarig: lotta.fang@svenskakyrkan.se
Skriv några rader om vem du är och varför du vill delta. Sista anmälningsdag är den 11 september. Antalet platser är begränsat till 10 personer, då vi vill utforska Luthers tradition av bordssamtal.

Deltagare förutsätts medverka samtliga tre lördagar. Lördagen den 4 november, Alla helgons dag, avslutar vi med söndagsmässa.

Välkommen!

Illustrationer av Martin Luther och hans hustru Käthe av JoAnne Salmon.