Svenska kyrkan finns med i Almedalsveckan för att bidra i det politiska samtalet. Genom vår närvaro vill vi lyfta angelägna frågor och tillsammans med andra arbeta för ett hållbart samhälle och liv.

Svenska kyrkan möter politiker, opinionsbildare, företrädare för andra organisationer, journalister och andra människor som finns i Visby under Almedalsveckan. De som representerar Svenska kyrkan i Almedalen är antingen medarbetare från domkyrkoförsamlingen, Visby stift eller andra stift eller företrädare från den nationella nivån.

Lotta Fång och Albin Tanke, präster i Svenska kyrkan Malmö, är samtalsledare för Samtal under valven. Samtidens viktigaste frågor avhandlas under domkyrkans valv med samhällsinriktade personer som reflekterar över samhälle och värld.

Välkommen att möta Svenska kyrkan i Almedalen.