Carl Erik Sahlberg är präst och jobbade över 20 år tillsammans med diakonen Inga Pagreus med att bygga upp ett stort diagonalt arbete och gudstjänstliv i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Efter pensioneringen har han fortsatt tillsammans med hustrun och prästen Overa att hjälpa föräldralösa barn i Tanzania att få ett nytt hem. De kallar det Mokickofamiljen.

Måndagen den 28 augusti 2017 kl 18.00-20.00 kommer Carl Erik Sahlberg till i S:ta Maria kyrka i Malmö för att tala om hur det är att vara volontär inom diakonin (kyrkans sociala arbete).

Information
Anders O Johansson, präst i S:ta Maria kyrka, 0706 21 14 47. För fikats skull vill vi gärna att du anmäler dig till .

Välkomna till en inspirerande eftermiddag och kväll!