#metoo har gett kraft till många att tala öppet om sexuella övergrepp och trakasserier.
Behöver du någon som lyssnar på din berättelse eller funderingar?
Svenska Kyrkans präster och diakoner har utbildning, samtalserfarenhet och tystnadsplikt.
Kontakta oss gärna!
svenskakyrkan.malmo@svenskakyrkan.se
telefon: 040-27 90 00 eller 040-27 90 43
facebook.com/svenskakyrkanmalmo