Vill du veta mer om religioner i din stad? Är du intresserad av att höra andra dela sin erfarenheter och berätta om sin syn på livet? Funderar du på hur vi kan mötas med respekt och förståelse oberoende av om vi har olika tro och livssyn? Välkommen till workshop och interreligiös pilgrimsvandring!

WORKSHOP: INTERRELIGIÖS PILGRIM –vad är det?
21 februari kl. 10-14 Fryshusets lokaler Malmö

INTERRELIGIÖS PILGRIMSVANDRING
26 mars kl. 10 och hela dagen.

Vi ordnar mat åt alla.
Vi utgår från Fryshusets lokaler.
För dig som är 16-25 år. Du är välkommen oberoende av religion, kön, ursprung!

Anmälan till ida.wreland@fryshuset.se
Du behöver inte vara med på båda sakerna. Ingen kostnad. Tänk på att meddela kostbehov.

Fryshuset Malmö, Pilgrimsplats Liberiet och Svenska kyrkan i Malmö anordnar vandringen tillsammans med alla de religiösa samfund som öppnar sina dörrar för oss.