Tanja Kamensky, Kyrkoherde Paris
Lasse Svensson, Kyrkoherde Sollentuna
Åke Appelgren, Kyrkoherde Lövestad
Johan Hedlund, Kyrkoherde Eskilstuna
Pernilla Håkansdotter Olsson, enhetschef socialförvaltningen Helsingborgs stad. Tidigare Utlandschef SKUT.

Rekryteringsprocessen pågår under våren 2018 och ny kyrkoherde tas emot i september 2018 i Malmö Pastorat. Vid frågor kontakta: lars.micael.adrian@svenskakyrkan.se