Svenska kyrkan har förnyat sin kyrkohandbok enligt beslut av Kyrkomötet. Boken ger ramar, inspiration och stöd för församlingarnas gudstjänstfirande och ger samtidigt uttryck för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. I kyrkohandboken finns ordningar för gudstjänster som högmässa, dopgudstjänst, konfirmationsgudstjänst, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst.

Den kyrkohandbok som nu antagits är den åttonde för Svenska kyrkan, den senaste utgavs 1986. I uppdraget att ta fram en ny kyrkohandbok ingick att sträva efter ett inkluderande språk och att ta hänsyn till gemensamma ekumeniska* dokument. Den nya kyrkohandboken har också ett övergripande barnperspektiv – eftersom allt fler familjer med barn firar gudstjänst.

Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan tas i bruk på Pingstdagen 20 maj 2018.

*Även om kristenheten är uppdelad i olika kyrkor och samfund, så är det en enda världsvid kyrka. När delarna samtalar och samverkar kallas det för ekumenik.