Stadsrum och kyrkorum i Malmö city –  S:t Johannes kyrka och Sjömanskyrkan vid Malmö Live har efter stora ombyggnader i Malmö city båda hamnat i stadens flöde; vilka utmaningar och möjligheter ger detta?

Den 30 maj kl. 17.30 bjuder Malmö Skönhetsråd in till  en guidad vandring från S:t Johannes kyrka till Sjömansgården.

Guidningens fokus kommer att ligga på några av Malmös viktigaste offentliga rum och byggnader: S:t Johannesplan, Konsthallen, Davidshallstorg, Gamla begravningsplatsen och Sjömanskyrkan vid Malmö Live. Särskilt fokus läggs dessutom på Klas Anselm som är arkitekt till Konsthallen och Sjömanskyrkan.

Medverkande; guider från Skönhetsrådet är Ann-Sofi Högborg, Carin Bunte och Henrik Johannesson,  från Svenska Kyrkan Håkan Wilhelmsson.

Program 30 maj:
17.30 – Samling vid S:t Johannes kyrka, på kyrkotrappan.
Vi tittar på:

  • Samspelet mellan en av Sveriges viktigaste jugendkyrkor och ett nydesignat torg
  • Konsthallen – prisbelönt tidlös modernism av Klas Anselm
  • Davidhallstorg – parkeringsplats med omgivande nyklassisk arkitektur. Bra eller dåligt? Fint eller fult?
  • Gamla begravningsplatsen – numera också en av Malmös viktigaste parker
  • Sjömanskyrkan – från lite i skymundan till nytt landmärke framför Malmö Live och med en mästerlig interiör av Klas Anselm

19.30 – Avslut i Sjömanskyrkan efter gemensam frågestund

Varmt välkomna!

Notering: Skönhetsrådet i Malmö bildades 1988 av en arbetsgrupp bestående av representanter för de olika arkitektföreningarna i södra Sverige, Konstnärscentrum Syd, Form Design Center, Malmö Stadsmiljögrupp och de äldre och mera ärevördiga föreningarna Malmö Fornminnesförening och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Syftet att värna Malmös skönhet till gagn för dess invånare och verksamheter. http://skonhetsradetmalmo.se/