Kyrkorådet har idag utsett Per Svensson till ny kyrkoherde för Svenska kyrkan Malmö. Idag arbetar Per i Lackalänga-Stävie församling. I augusti tillträder han sin nya tjänst som kyrkoherde i Malmö.

– Jag ser mycket fram emot att få vara med på den resa som Svenska kyrkan Malmö håller på att göra. Den största utmaningen regionen har, är att få ihop det multikulturella samhället till en välfungerande gemenskap. Där tror jag att vi som kyrka har en stor och viktig uppgift att fylla. Visionen för Svenska kyrkan Malmö är att bidra till fred i världen. Min uppgift blir att tillsammans med Kyrkoråd, ledning och medarbetare utveckla detta arbete.

För mer information kontakta:

Kyrkorådets ordförande  0733-85 74 44
Per Svensson,  046-62802
Kommunikationschef  0705-655 343