Sedan 1 februari 2018 har Svenska kyrkan Malmö en egen kristen kommunitet i centrala Malmö. Kommuniteten består av tre unga vuxna som bor och delar vardagsliv och böneliv tillsammans i Taizéanda. En gång i månaden bjuder de in till gemensam Taizébön.

Taizébönen är en meditativ gudstjänst präglad av enkla, repetitiva lovsånger och texter.
Den 3 juni kl. 18.00 hälsar Nora, Sigrid och Santal dig välkommen att delta i gemensam Taizébön på Barkgatan 12, våning 7 i centrala Malmö. Efteråt bjuds det på fika.

Läs gärna mer om Taizé på www.taize.fr/sv

Vad är och vad gör en kristen kommunitet?

En kommunitet är en ekumenisk kristen klostergemenskap, det vill säga en gemenskap där representanter från olika kristna samfund arbetar och ber tillsammans. 1949 bildade sju män en kristen kommunitet i den franska byn Taizé. Kommuniteten är idag en av de största samlingsplatserna för kristna ungdomar och unga vuxna i världen.

Kommuniteten i Malmö är en av många mindre, tillfälliga Taizékommuniteter i världen. Medlemmarna har till uppgift att under kommunitetens livslängd vittna om Evangeliet och samtidigt ta del av den glädje och de svårigheter som människor i närområdet lever med.
De ber gemensamt tre gånger om dagen, deltar i pastoralt och socialt arbete i kristna gemenskaper på platsen de verkar, hälsar på hos människor som är ensamma eller lever under svåra omständigheter och leder böner och ungdomssamlingar.

Kontakt

littlecommunity.malmo@gmail.com
0721-630766

Tobias Berg är kaplan (präst) för kommuniteten i Malmö.
tobias.berg@svenskakyrkan.se