Från och med 3 juli 2017 kommer Bunkeflo kyrka i Vintrie att stängas. Inledningsvis stängs kyrkan under ett år för att klargöra renoveringsbehovet. Detta betyder att man inte kommer kunna boka någonting i kyrkan framöver.

Vi vet inte i nuläget vad som kommer att hända med kyrkan i framtiden, men Strandkyrkan i Bunkeflostrand centrum används som vanligt flitigt.