Den 19-26 november infaller Kyrkornas globala vecka. Världens länder har kommit överens om 17 globala mål för hållbar utveckling, som fram till 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. Dessa mål kallas för Agenda 2030. Under Kyrkornas globala vecka tittar vi närmare på tre av målen – mål som berör oss alla och som vi alla kan göra något åt!

Veckans program:

Söndag 19 november
Tomasmässa utifrån Mål 14 – Hav och Marina Resurser.
11.00 i Fosie kyrka

Onsdag 22 november
Morgonmässa utifrån Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen.
8.30 i Heliga Trefaldighetskyrkan

Torsdag 23 november
Workshop tillsammans med VA SYD utifrån Mål 6 – Rent vatten och sanitet.
Klimatsmart eftermiddagsfika.
13.30-15.00 på S:t Tomasgården

Söndag 26 november
Högmässa utifrån temat ”En hållbar värld för alla”.
11.00 i Fosie kyrka