Under året arrangeras en rad olika läger av stiftsgårdarna Åkerberg och Södra Hoka. Det finns helgfirande, pensionatveckor som riktar sig till pensionärer, familjeläger, må-bra-dagar för personer med långtidssjukskrivning, familjeläger för familjer som har mist en anhörig och barnläger för 10-13-åringar.

Lägren är kostnadsfria och det finns ett begränsat antal platser som ges efter behov. Är du intresserad av att delta i läger för vuxna eller helgfirande, kontakta då diakon Ebba Älverbrandt ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se, 040-279279

Är du intresserad av läger för barn och helgfirande, kontakta församlingskurator Britta Abotsi britta.abotsi@svenskakyrkan.se, 040-279294