Andlig vägledning

Någon att vandra med på vägen
Vägledning i Ignatiansk anda kommer från Ignatius av Loylas andliga övningar med urskiljning och modell för vägledning.
Som vägledare finns man med som en medvandrare, vars främsta uppgift är att lysna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.

Hur
Samtalet börjar som alla andra samtal, nämligen där du själv befinner sig. Bibeln är den bok som oftast används. Det är din gudsrealtion som står i fokus. Vägledaren föreslår bibeltexter som du kan använda i din bön och kontemplation. Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som du har upplevt. Vi som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda är utbildade för ändamålet och har egen handledning.

Har du en längtan efter det här eller vill göra Ignatius övningar i vardagen kontakta medvandrare Therese Jadeland, andlig vägledare i ignatiansk anda, 040-27 92 82, e-mail 

Pröva själv bön/meditation

Det finns olika sätt att be på. Här ger vi tips på några sajter som kan ge vägledning och stöd.

www.foreningenkompass.se

www.heligtrum.se

www.pray-as-you-go.org

www.buenos.com

Själavård
Alla diakoner och präster i kyrkan står till förfogande för enskilda samtal och själavård.

Bikt
Bikt föregås alltid av samtal med en präst, som har absolut tystnadsplikt.