Barn & Familj

Ungdomsgrupp

Vi träffas i öppen gemenskap för att umgås, fundera kring liv och tro, fika diskutera och fira andakt bland mycket annat.

Var: S:t Tomasgården
När: lördagar varannan vecka (jämn vecka)
Tid: 10-13 med olika aktiviteter vid varje träff
Start: vecka 36

Info: Församlingspedagog Mikael Ynghed
Telefon: 040 27 92 88, sms 0736-84 90
E-post: mikael.ynghed@svenskakyrkan.se

Ledare Josefin Persson
E-post: josefin.persson@svenskakyrkan.se

Ensamma mammor med barn

Under flera år har Fosie kyrka ordnat aktiviteter och gemenskap för ensamma mammor med barn. I höst kommer det att vara två aktiviteter för den gruppen, den 8 oktober (utflykt) och den 29 november (föräldrakväll) . I framtiden kommer det inte att ordnas aktiviteter för enbart denna målgrupp utan för alla barn och familjer i olika konstellationer. Tanken är att därigenom öka gemenskapen i hela församlingen.

Samarbete med skola och förskola

Fosie kyrka samarbetar med förskolor och skolor i området. Bland annat bjuder vi in till julspel, påskvandringar och krubbvisningar men vi kan också skräddarsy andra arrangemang för skolelever. Är du som pedagog intresserad av samarbete eller besök av något slag, kontakta församlingspedagog Mikael Ynghed, tel 040- 279288, mikael.ynghed@svenskakyrkan.se eller församlingskurator Britta Abotsi, 040-279294, britta.abotsi@svenskakyrkan.se

Stöd till familjer

Hos församlingskurator Britta Abotsi kan du som förälder boka tid för enskilt samtal och på vissa tider för hjälp med fondansökningar. Mer om fonder och enskilda samtal, hittar du under diakoni.

Aktiviter

8 oktober – utflykt (kontakta Britta Abotsi 040-279294, britta.abotsi@svenskakyrkan.se) för mer information.
29 november – föräldrakväll på S:t Tomasgården kl 18-20 (kontakta Britta Abotsi 040-279294, britta.abotsi@svenskakyrkan.se) för mer information.
17 december – aktivitetssöndag för alla i Fosie kyrka
21 december – julfest för alla i Fosie kyrka