Barn, ungdom & familj

Ungdomsgrupp

Vi träffas i öppen gemenskap för att umgås, fundera kring liv och tro, fika diskutera och fira andakt bland mycket annat.

När: lördagar varannan vecka (jämn vecka)
Tid: 10-13 med olika aktiviteter vid varje träff
Info: Församlingspedagog Mikael Ynghed
Telefon: 040 27 92 88, sms 0736-84 90
E-post: mikael.ynghed@svenskakyrkan.se

Ledare Josefin Persson
E-post: josefin.persson@svenskakyrkan.se

Ensamma mammor med barn

Under flera år har Fosie kyrka ordnat aktiviteter och gemenskap för ensamma mammor med barn. I vår ordnas inga aktiviteter för enbart denna målgrupp utan för alla barn och familjer i olika konstellationer ( se kalendariet). Tanken är att därigenom öka gemenskapen i hela församlingen. Den 13 mars kommer dock en träff att hållas för de ensamstående mammor som vill träffas dagtid och som önskar fortsätta ha träffar för denna grupp. Vi ses kl 12.30 i prästgården och äter lunch tillsammans, umgås och talar om eventuell fortsättning av gruppen.

Samarbete med skola och förskola

Fosie kyrka samarbetar med förskolor och skolor i området. Bland annat bjuder vi in till julspel, påskvandringar och krubbvisningar men vi kan också skräddarsy andra arrangemang för skolelever. Är du som pedagog intresserad av samarbete eller besök av något slag, kontakta församlingspedagog Mikael Ynghed, tel 040- 279288, mikael.ynghed@svenskakyrkan.se eller församlingskurator Britta Abotsi, 040-279294, britta.abotsi@svenskakyrkan.se

Stöd till familjer

Hos församlingskurator Britta Abotsi kan du som förälder boka tid för enskilt samtal och på vissa tider för hjälp med fondansökningar. Mer om fonder och enskilda samtal, hittar du under diakoni.

Läger på somrar och vid högtider

På Åkerberg och Söda Hoka ordnas lägervistelser för barn, familjer och enskilda under sommaren och vid påsk och jul. Lägren är gratis men platserna begränsade. Är du intresserad av att veta mer om vilka läger som finns och ansöka om att åka på något av det, ta då kontakt med Britta Abotsi, e-post: britta.abotsi@svenskakyrkan.se

Aktiviteter

Inga kalenderhändelser hittades..