Diakoni

”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets alla skeenden.

Diakonimottagningen Fosie församlingsgård

En öppen mottagning utan tidsbokning för samtal om livet, råd, stöd och samhällsinformation. Se öppettider och kontaktuppgifter till höger.

Stiftelse – och fondhanteringshjälp

Fosie kyrka tillhandahåller aktuella ansökningsblanketter för de fonder och stiftelser som Svenska kyrkan förvaltar. Aktuella ansökningsblanketter finns tillgängliga för besökare på diakonimottagningens informationsvägg. Under hösten erbjuder vi hjälp med fondansökningar vid tre tillfällen på Fosie församlingsgård. Aktuella datum meddelas i slutet av augusti.

Själavårdande samtal

Du är välkommen för enskilt samtal med någon av våra diakonimedarbetare. Det kan handla om tro och livsfrågor. Vi har särskild utbildning i själavård och tystnadsplikt. Välkommen att boka en tid via telefon eller e-post.

Läger på Åkersberg och Södra Hoka

Under året arrangeras en rad olika läger av stiftsgårdarna Åkerberg och Södra Hoka. Det finns helgfirande, pensionatveckor som riktar sig till pensionärer, familjeläger, må-bra-dagar för personer med långtidssjukskrivning, familjeläger för familjer som har mist en anhörig och barnläger för 10-13-åringar. Läs mer om lägren och anmäl dig

Diakonins dag

Diakonins dag söndagen den 26 augusti kl. 11.00-14.30, tema Äldres psykiska hälsa. Välkommen till diakonins dag med början i högmässan i Fosie kyrka. Vår församlingskurator Britta Abotsi predikar. Därefter klimatsmart lunch i Fosie församlingsgård och efterföljande samtal med hjärnkollambassadören Håkan Wingren som berättar om sina erfarenheter av depression och återhämtning, att åldras med psykisk ohälsa men ändå lyckas leva ett gott liv”.

Nätverk

Diakonimedarbetarna i Fosie kyrka bedriver löpande nätverksarbete för freds- och försoningsarbete och samarbetar med olika sociala aktörer, föreningar och trossamfund i Malmö.

Kontakt

Diakon
Ebba Älverbrandt
040-27 92 79
ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se
Församlingskurator
Britta Abotsi
0736-849035
040-27 92 94
britta.abotsi@svenskakyrkan.se

Diakonimottagningen Fosie församlingsgård

Öppettider
Från och med 1 februari 2018  helgfria torsdagar 10.00–12.00 (med reservation för ändringar).
OBS! semesterstängt följande torsdagar: 21 juni, 12 juli, 26 juli, 2 augusti och 9 augusti.

Om du behöver hjälp vid andra tider än när diakonimottagningen är öppen, är du välkommen att ringa oss. Lämna meddelande om vi inte kan svara.