Diakoni

”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets alla skeenden.

Diakonimottagningen

Diakonimottagningen håller öppet helgfria torsdagar 10.00–12.00, med reservation för ändringar. Öppen mottagning utan tidsbokning för samtal om livet, råd, stöd och samhällsinformation. Vid andra tider, ring eller lämna meddelande om vi inte kan svara:

Ebba Älverbrandt, diakon; inriktning vuxna
Telefon: 040-27 92 79,
E-post: ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se

Britta Abotsi, församlingskurator; inriktning barn- och familj
Telefon: 040-27 92 94
E-post: britta.abotsi@svenskakyrkan.se

Stiftelse – och fondhanteringshjälp på S:t Tomasgården

Fosie kyrka tillhandahåller aktuella ansökningsblanketter för de fonder och stiftelser som Svenska kyrkan förvaltar. Aktuella ansökningsblanketter finns tillgängliga för besökare på diakonimottagningens informationsvägg. Under hösten erbjuder S:t Tomasgården hjälp med fondansökningar vid tre tillfällen.

Torsdag 31 augusti 13.30–15.30

Torsdag 21 september 13.30–15.30

Torsdag 16 november 13.30–15.30

Själavårdande samtal

Du är välkommen för enskilt samtal med någon av våra diakonimedarbetare. Det kan handla om tro och livsfrågor. Vi har särskild utbildning i själavård och tystnadsplikt. Välkommen att boka en tid via telefon eller e-post.

Skåneveckan för psykisk hälsa, v 41

Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa. I hela Skåne arrangeras seminarium och mötesplatser. Under Skåneveckan samarbetar Fosie kyrka med RSMH Söder. Vi finns på Lindgården följande datum:

Torsdag 12 oktober 11.00–15.00  Jan-Inge Nilsson föreläser om sin egen erfarenhet av missbruk och hemlöshet. Medarbetare från Fosie kyrka och Lindängens bibliotek är på plats från klockan 13.00.

Fredagen den 13 oktober, 14.00–15.30 workshop med eftermiddagsfika. Kan kyrkan vara ett läkande sammanhang? – Fosie kyrkas medarbetare berättar om gemenskapens, symbolernas och andlighetens betydelse för hälsan.

Nätverk

Diakonimedarbetarna i Fosie kyrka bedriver löpande nätverksarbete och samarbetar med olika sociala aktörer och föreningar i Malmö.

diakonhange