Diakoni

”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets alla skeenden.

Diakonimottagningen Fosie prästgård

En öppen mottagning utan tidsbokning för samtal om livet, råd, stöd och samhällsinformation. Se öppettider och kontaktuppgifter till höger.

Stiftelse – och fondhanteringshjälp

Fosie kyrka tillhandahåller aktuella ansökningsblanketter för de fonder och stiftelser som Svenska kyrkan förvaltar. Aktuella ansökningsblanketter finns tillgängliga för besökare på diakonimottagningens informationsvägg. Under våren erbjuder vi hjälp med fondansökningar vid tre tillfällen på prästgården.

Torsdag 15 februari 13.30–15.30
Torsdag 22 mars 13.30–15.30
Torsdag 26 april 13.30–15.30

Själavårdande samtal

Du är välkommen för enskilt samtal med någon av våra diakonimedarbetare. Det kan handla om tro och livsfrågor. Vi har särskild utbildning i själavård och tystnadsplikt. Välkommen att boka en tid via telefon eller e-post.

Läger på Åkersberg och Södra Hoka

Under året arrangeras en rad olika läger av stiftsgårdarna Åkerberg och Södra Hoka. Det finns helgfirande, pensionatveckor som riktar sig till pensionärer, familjeläger, må-bra-dagar för personer med långtidssjukskrivning, familjeläger för familjer som har mist en anhörig och barnläger för 10-13-åringar. Läs mer om lägren och anmäl dig

Sorgegrupp för dig som har förlorat någon

I mitten av februari startar Fosie kyrka en sorgegrupp för de som har förlorat någon som har stått dem nära. För en del kan det vara ett stöd i att få träffa och prata med andra i liknande situation. Vi träffas sex gånger under våren. Varje gång har ett specifikt tema och samtalen leds av präst och församlingskurator.
Är du intresserad av att delta, kontakta präst Therese Jadeland via mail therese.jadeland @svenskakyrkan.se eller 040-279282.

Samtalsgrupp om livets skörhet och skönhet

Under fem tisdagar samtalar gruppen om det som berör oss människor på ett djupare plan. Samtalen leds av präst Kristina Tyrberg och diakon Ebba Älverbrandt. Läs mer och anmäl dig

Nätverk

Diakonimedarbetarna i Fosie kyrka bedriver löpande nätverksarbete och samarbetar med olika sociala aktörer och föreningar i Malmö.

Kontakt

Diakon
Ebba Älverbrandt
040-27 92 79
ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent
Britta Abotsi
0736-849035
040-27 92 94
britta.abotsi@svenskakyrkan.se

Diakonimottagningen Fosie prästgård

Öppettider
Från och med 1 februari 2018  helgfria torsdagar 10.00–12.00 (med reservation för ändringar).
OBS! stängt följande torsdagar: 22 februari, 29 mars och 10 maj.

Om du behöver hjälp vid andra tider än när diakonimottagningen är öppen, är du välkommen att ringa oss. Lämna meddelande om vi inte kan svara.

Ansökningsblanketter – fonder

Kompletterande sommargåva för ålderspensionärer och/eller sjuka (pdf)