Musik

Sjung i kör med oss i Fosie!

Man sjunger inte i kör bara för musikens skull – gemenskapen och glädjen är också viktig. Samtidigt som man får utveckla sitt musikintresse får man också möjlighet att träffa nya människor, få vänner för livet och utforska tro och andlighet genom musiken. Att vara med i en kör är roligt, utmanande och utvecklande på samma gång.

Inom Svenska kyrkan finns mer än sextusen körer som samlar över hundratusen människor i alla åldrar. Två av dessa körer finns i Fosie. Vill du vara med?Välkommen att höra av dig!

Fosie kyrkokör

Är du intresserad av att sjunga? Välkommen till Fosie kyrkokör. Körvana är bra men ej nödvändig.
Plats och tid: Fosie prästgård, torsdagar 19-21.
Kontakt och körledare: Bertil Pålsson
Telefon: 040-27 92 91
E-post bertil.palsson@svenskakyrkan.se

Tomaskören

Vill du förgylla våra Tomasmässor med sång? Tomaskören är en ”öppen” kör, dvs du kommer de söndagar som passar dig. Tomaskören sjunger vid alla Tomasmässor. Vi sjunger enkla sånger och fungerar som ett stöd till församlingssången!

Vi samlas i Fosie kyrka kl. 9.30 och sjunger sedan i gudstjänsten kl. 11.00.

Vårens Tomasmässor är 28 januari, 25 februari, 25 mars och 22 april.
Frågor? Kontakta Karin Werger
Telefon: 040-27 92 83, 0731-520711
E-post karin.werger@svenskakyrkan.se

 

Aktiviteter

Inga kalenderhändelser hittades..