Musik

Sjung i kör med oss i Fosie!

Man sjunger inte i kör bara för musikens skull – gemenskapen och glädjen är också viktig. Samtidigt som man får utveckla sitt musikintresse får man också möjlighet att träffa nya människor, få vänner för livet och utforska tro och andlighet genom musiken. Att vara med i en kör är roligt, utmanande och utvecklande på samma gång.

Inom Svenska kyrkan finns mer än sextusen körer som samlar över hundratusen människor i alla åldrar. Två av dessa körer finns i Fosie. Vill du vara med?Välkommen att höra av dig!

Fosie kyrkokör

Är du intresserad av att sjunga? Välkommen till Fosie kyrkokör. Körvana är bra men ej nödvändig.
Plats och tid: St Tomasgården, torsdagar 19-21.
Kontakt och körledare: Bertil Pålsson
Telefon: 040-27 92 91
E-post bertil.palsson@svenskakyrkan.se

Tomaskören

Vill du förgylla våra Tomasmässor med sång? Tomaskören är en ”öppen” kör, dvs du kommer de söndagar som passar dig. Tomaskören sjunger vid alla Tomasmässor. Vi sjunger enkla sånger och fungerar som ett stöd till församlingssången!

Vi samlas i Fosie kyrka kl. 9.30 och sjunger sedan i gudstjänsten kl. 11.00.

Höstens Tomasmässor är 24/9, 22/10, 19/11 och 17/12
Frågor? Kontakta Karin Werger
Telefon: 040-27 92 83, 0731-520711
E-post karin.werger@svenskakyrkan.se

Musik i Fosie kyrka, hösten 2017

Söndag 10 september
11.00 Högmässa, trettonde söndagen efter trefaldighet
Solist: Nils-Erik Bergh, violin

Söndag 8 oktober
11.00 Högmässa, Tacksägelsedagen
Fosie kyrkokör. Mer information kommer!

Söndag 15 oktober
11.00 Högmässa, artonde söndagen efter trefaldighet
Solister: Anna Hansson, sång; Kerstin Pålsson, piano

Lördag 4 november
Alla Helgons dag Andakter och musik hela dagen.
Mer information kommer i separat program under hösten!

Söndag 5 november
16.00 Minnesgudstjänst på Alla Själars dag
Fosie kyrkokör. Mer information kommer!

Lördag 11 november
16.00 Musikgudstjänst
Mer information kommer!

Söndag 3 december
11.00 Högmässa, första söndagen i advent
Fosie kyrkokör. Mer information kommer!

Söndag 10 december
11.00 Högmässa, andra söndagen i advent
Manskören Sångarbröderna, körledare: Gunnel Brodin

Söndag 24 december
23.30 Midnattsmässa
Mer information kommer!

Söndag 31 december
Nyårsbön
Mer information kommer!

Onsdag 6 januari
11.00 Högmässa, trettondedag jul
Fosie kyrkokör. Mer information kommer!