Diakoni

Ordet diakoni är grekiska och betyder tjänst eller tjänande.

Precis som allt annat i den kristna tron har diakonin sitt ursprung i Jesus Kristus. I evangelierna kan vi läsa om hur Jesus vandrade runt i det heliga landet och förkunnade Guds rike. Men Jesus förmedlade inte budskapet om Guds rike enbart med ord. I praktiskt handlande visade Jesus på den kärlek och medmänsklighet som Gud ville skulle råda i hans rike. Jesus botade sjuka, gav mat åt hungriga, tröstade sörjande, lyssnade till och hjälpte utstötta och skuldtyngda.

Soppmässa

Varje onsdag kl 18 firar vi mässa. Därefter går vi ner på Helgas kafé och äter en god middag.

Kontakt

Församlingskurator Madeleine Andersson
040-27 92 07, e-post

Diakon Christina Ohlsson
040 27 90 14 , e-post