Terminsstart vårterminen 2018

Helgas Kafé 10 januari 11.00 – 15.00

Öppen Musiklek 16 januari 10.00 – 15.00
För barn i 0-6 år i sällskap med vuxen

Helgakören 17 januari 16.30 – 17.45
För dig som är 17 år och uppåt och gillar att sjunga

Trivselkaféet 22 januari 13.00 – 15.00
Vi träffas på Helgas Kafé och umgås över en kopp kaffe

Tisdagsgudstjänst 23 januari 13.00

Tisdagsträffen 23 januari 13.00 – 15.00
Vi inleder med att fira gudstjänst tillsammans

Kvällsmässa 25 januari 18.30

Ungdomsgruppen 25 januari 18.30
Vi inleder med att fira mässa tillsmmans

Onsdagsmässa 7 februari 18.00

Bibelstudiegruppen 14 februari 18.00
Vi inleder med att fira mässa tillsammans