2 december kl 18-20
Husie församlingshem
Husie församlings körer bjuder in
till mingel för att fira släppet av
den nya skivan ”Vi är i advent”.