Den 7 december kl 18.00 i församlingshemmet
Vill du var med i julspelet?

Vi behöver herdar, får,änglar, och vise män.
Anmälan till Rose-Marie Axelsson 040-27 93 56
el Maya Salmon 040-27 90 88