I januari startar två nya samtalsgrupper om tro i Husie församlingshem. 18 januari startar gruppen Soppa och tankar – vi talar om tro. 24 januari startar samtalsgruppen Bibliska platser. Välkommen med din anmälan.

Soppa och tankar -vi talar om tro

En grupp där vi samlas för att tala om tro, vad är tro? Vad är kyrka och vad betyder det att vara församling? Varför gör vi som vi gör i gudstjänsten? Vi läser bibeltexter och diskuterar dessa. Vi börjar
varje träff med att fira mässa tillsammans i kyrksalen. Därefter äter vi en enkel soppa och tar oss
an dagens ämne.

Tid: varannan torsdag 18/1–17/5 kl. 18
Plats: Husie församlingshem, Klågerupsvägen 254, Malmö.
Frågor och anmälan: Maya Salmon, präst. 040-27 90 88, maya.salmon@svenskakyrkan.se

Bibliska platser- en resa i Jesu fotspår

En grupp där vi talar och fördjupar oss i några av de heliga platserna vi kan läsa om i Nya testamentet.
Hur såg Betlehem ut på Jesus tid? Hur levde man? Vi delar med oss av våra egna bilder och tankar av dessa platser.

Tid: onsdag 24/1, 7/2, 14/3, 18/4 kl. 18.30–20.30
Plats: Husie församlingshem
Frågor och anmälan: Maya Salmon, präst. 040-27 90 88, maya.salmon@svenskakyrkan.se