Traditionellt midsommarfirande i prästgårdsparken, Fårabäcksvägen 2,

Kl 10 Kom och var med och klä midsommarstången
kl 14 Dans och lekar
kl 16 Gudstjänst i Södra Sallerups kyrka, Maya Salmon