HUSIE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att reflektera över vår tro och vårt liv. Kyrkan är en gemenskap av sökande, längtande människor, som tillsammans vandrar mot större helande och läkedom i Guds närhet.

 

Bibliska platser – en resa i Jesu fotspår

En grupp där vi talar och fördjupar oss i några av de heliga platserna vi kan läsa om i nya testamentet. Hur såg Betlehem ut på Jesus tid? Hur levde man? Vi delar med oss av våra egna bilder och tankar av dessa platser.
Dag, tid och plats: onsdag   kl. 18.30-20.30 i Husie församlingshem.

Soppa och tankar – vi talar om tro

En grupp där vi samlas för att tala om tro. Vad är tro? Vad är kyrka och vad betyder det att vara församling? Varför gör vi som vi gör i gudstjänsten? Vi läser bibeltexter och diskuterar dessa. Vi börjar varje träff med att fira mässa tillsammans i kyrksalen. Därefter äter vi en enkel soppa och tar oss an dagens ämne.
Dag och tid: varannan torsdag kl. 18 i Husie församlingshem.

Frågor och anmälan

Präst
Maya Salmon
040-27 90 88
maya.salmon@svenskakyrkan.se

Broschyren Andlig fördjupning