HUSIE KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM

För barn

För barn

Till barnverksamheten i Husie kommer kristna, människor med andra religioner och de som inte alls är troende. Alla är välkomna. Du hittar oss i församlingshemmet på Klågerupsvägen 254 i Malmö.

Babykafé höstterminen startar den 14/8

För föräldrar och barn fram tills barnen ska börja förskolan. Vi leker, fikar och har sångstund tillsammans. Dag och tid: tisdagar kl. 10-12.

Öppet hus höstterminen startar 16/8

För barn i förskoleåldern med föräldrar. Lekstund, sångstund och fika. Dag och tid: torsdagar kl.10-12

 

Pysselstund Sommaruppehåll, öppnar igen 6/9

Här kan barn och föräldrar pyssla tillsammans. Efter pysselstunden kan den som vill fortsätta gemenskapen på After Dagis som börjar kl. 14.30.
Dag och tid: torsdagar  kl. 13-14.

After Dagis sommaruppehåll, öppnar igen 6/9

Slappna av en stund efter förskolan tillsammans med andra föräldrar och barn. Här finns plats för lek och bus, fika och pyssel för stora och små. Passa också på att fynda barnkläder i vår loppis.
Dag och tid: torsdagar kl. 14.30-16.

Barnkör

Det finns två barnkörer i Husie, Husie miniorkör för barn i förskoleklass till och med årskurs 1 och Husie barnkör för barn i årskurs 2 och 3. Båda körerna övar sånger, sjunger i gudstjänsterna med små och stora, går luciatåg, sjunger in advent och åker på körläger. Körerna är gratis, men antalet platser begränsade. Kösystem tillämpas. Dag och tid: onsdagar med start 29/8. Husie miniorkör övar kl. 17-17.45 och Husie Barnkör övar kl. 18.00-18.45

Mer information: Församlingsexpeditionen 040-279350

 

 

Kontakt

Förskollärare
Rose-Marie Axelsson
040-27 93 56
rose-marie.axelsson@svenskakyrkan.se
Musiker
Jens Bragdell Eriksson
040-27 91 10
jens.m.eriksson@svenskakyrkan.se

Kalender