Musik

Musikverksamheten i kyrkorna Husie och Södra Sallerup, har sedan flera årtionden en god tradition att bygga vidare på och har alltid varit ett prioriterat område.

Körverksamheten och då inte minst arbetet med barn och ungdomar har alltid stått i förgrunden. Arbetet med musiken och körerna i församlingen syftar främst till att berika våra olika gudstjänster.