Barnverksamheten i Hyllie kyrka under perioden januari-maj 2018:

ÖPPET HUS MED BABYRYTMIK OCH MUSIKLEK
ONSDAGAR 14–16
Kontakt: Barnledare Malin Holk, 040-27 93 44
E-post: malin.holk@svenskakyrkan.se

HYLLIE KIDS 5–12 ÅR
TORSDAGAR UDDA VECKOR 15.30–17.30
Kontakt: Jenny Sjölin, 040-27 93 39, SMS: 0762-24 00 08
E-post: Jenny.sjolin@svenskakyrkan.se

HUGG 13 ÅR–
TORSDAGAR JÄMNA VECKOR 15.30–17.30
Kontakt: Christina Sjöström, 040-27 93 08 SMS: 0738-22 61 10
E-post: christina.sjostrom@svenskakyrkan.se

BARNKÖR 6-8 ÅR
TISDAGAR 17–17.45
Kontakt: Torbjörn Karlsson, 040-27 93 02 SMS: 0709–72 69 84
E-post: torbjorn.he.karlsson@svenskakyrkan.se

JUNIORKÖR 9-12 ÅR
TISDAGAR 17–18
Kontakt: Charlotta Holmgren Németh, 040-27 93 07 SMS: 0706–05 39 34
E-post: charlotta.holmgren@svenskakyrkan.se

UNGDOMSKÖR 13-20 ÅR
TORSDAGAR 17–18.15
Kontakt: Charlotta Holmgren Németh, 040-27 93 07 SMS: 0706–05 39 34
E-post: charlotta.holmgren@svenskakyrkan.se