Ge dig själv en paus i vardagen med endagsretreat i Gamlegård. En dag i tystnad, samtal, skapande, vila. Den som vill kan låta inspirationen från en kort text bli till bilder under ledning av Monica Andersson. Det är närmast en fördel om du tycker att du ”inte kan måla”… Vi startar med gemensamt fika och går igenom dagens upplägg. Vi äter lunch tillsammans och avslutar med mässa kl 16. Begränsat antal platser. Anmälan till Lotta Fång, tel 27 93 45, eller Charlotte Lundh, tel 27 92 85. Välkommen lördagen den 17 mars kl 9.30!