Hyllie kyrka

Diakoni

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonins stora uppgift.

Diakoniexpeditionen är öppen för besök eller telefonsamtal måndag, tisdag och torsdag kl 10-11 samt onsdag kl 11-12. Välkommen att höra av dig! Under våren 2018 är diakoniexpeditionen STÄNGD följande dagar: 23/4, 30/4, 7-8/5, 15/5, 23/5 samt 24/5.

Kontakt

Diakon
Charlotte Lundh
040-27 92 85
charlotte.lundh@svenskakyrkan.se

manniskor_vandra-strand

NÅGON ATT TALA MED
Behöver du någon att prata med om saker som tynger dig eller något du går och grubblar på? Du kan alltid ha ett enskilt samtal med någon av oss präster och diakoner. Vi har tystnadsplikt. Du kan även ringa jourhavande präst, alla nätter kl 21-06. Du ringer 112 och ber att få bli kopplad till jourhavande präst. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.

gladje

FRIVILLIG
Du som vill sätta guldkant på tillvaron genom att bli frivilligarbetare i vår kyrka är välkommen att höra av dig. Insatserna kan handla om t.ex. att besöka någon, vara sällskap på promenader eller hjälpa till vid kyrkobesök.

Vi tar också gärna emot nya medlemmar i vår kaffegrupp som förbereder kyrkkaffet efter elvagudstjänsten (uppehåll under sommaren). Det är gott i dubbel bemärkelse att äta en smörgås och prata en stund innan man går hem!
Vill du veta mer? Kontakta Charlotte Lundh, tel 27 92 85

ikon_jeus_kvinnan_vid_brunnen

VILL DU HJÄLPA TILL VID GUDSTJÄNSTER?
Sedan många år tillbaka finns i Hyllie kyrka en gudstjänstgrupp av lekmän som på ett konkret sätt vill engagera sig i gestaltandet av gudstjänsten. Det kan handla om att läsa en text eller bön, bära kors eller ljus vid en procession, hjälpa till vid nattvarden, ta upp kollekten eller något annat. Idag är vi ungefär tjugo personer i gruppen. Några gånger per år samlas vi under trevliga former för gemensamt tankeutbyte och samtal kring gudstjänst och gudstjänstutveckling.
Intresserad? Kontakta församlingsherde Kenth Carlsson, 040-27 92 81 för mer information!

kaffekoppar3

MITT I VECKAN
Vår träffpunkt ”Mitt i veckan” är öppen för alla. Kom och var med i gemenskapen! Efter kaffe och pratstund lyssnar vi på dagens program. Vi träffas på Gamlegård varannan tisdag kl 14, om inget annat anges. Programmet hittar du i kalendern under Hyllie kyrka.
Kontakt: Charlotte Lundh,  040-27 92 85

hostlov_sankt_matteus7

LEVA VIDARE-GRUPP
För dig som drabbats av att en nära anhörig gått bort.
Sorgen kan se olika ut för oss men det finns mycket som är gemensamt. Många gånger kan det känns bra att träffa andra som är i samma situation.
Hyllie kyrka erbjuder under året den som mist sin maka/make eller sambo möjlighet att delta.
Personlig inbjudan skickas ut till berörda.
Har du frågor? kontakta Charlotte Lundh, 040-27 92 85

soppa

SOPPMÄSSA
En onsdag i månaden inbjuder vi till Soppmässa i Gamlegårds stora sal. Våra volontärer dukar upp till en trivsam måltid med hemlagad soppa. Måltiden följs av gudstjänst i öppen anda. Fika och samtal avslutar kvällen.

Kl 17.30 öppnas porten, tid för gemenskap och soppa.
Kl 18 firar vi mässa för ovana och kyrkvana. Därefter följer kaffe/te med dopp. Välkommen 17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april samt 16 maj! Kontakt: Lotta Fång, 040-27 93 45.

EMPORIA – A PLACE TO BE
A place to be är Emporias generella koncept som innebär att det är på Emporia man ska vara för att få den bästa shoppingupplevelsen. A place to be! inbjuder också till en kravlös gemenskap på en fast plats på Emporia. Mötesplatsen riktar sig till alla människor oavsett livsåskådning. Syftet är ge människor tillfälle att samtala om existentiella frågor, stort som smått.  En präst eller diakon från Svenska kyrkan i Malmö (Hyllie kyrka i första hand) är närvarande torsdagar kl 13.30-15.30 vid röda torget på plan 2 på Emporia. Kontakt: Lotta Fång, 040-27 93 45.

SORGEGRUPP
Avslutad i mars. Nästa grupp startar HT 2018.