Kontakt

Präster:
Kenth Carlsson, församlingsherde
040-27 92 81

Christina Sjöström, komminister
040-27 93 08, sms-nummer: 0738-22 61 10

Lotta Fång, komminister
040 27 93 45, sms-nummer: 0733-70 65 79

Cecilia Karlsson, komminister
(Tjänstledig)

Bente Jensen, komminister
(Tjänstledig)

Diakon:
Charlotte Lundh
040-27 92 85, sms-nummer: 0706-29 85 81

Kyrkomusiker:
Charlotta Holmgren Németh
040-27 93 07, sms-nummer: 0706-05 39 34

Torbjörn Karlsson
040-27 93 02, sms-nummer: 0709-72 69 84

Församlingspedagog:
Jenny Sjölin
040-27 93 39, sms-nummer: 0762-78 55 37

Assistent:
Helen Mårtensson
040-27 93 00

Vaktmästare/barnledare:
Jozefina Gecevic
040-27 93 05, sms-nummer 0761-36 89 05

Husmor:
Lena Gustavsson
040-27 93 03, sms-nummer 0727-33 52 01

Föreståndare för förskolan Äpplet:
Liselott Jepsson
040-27 93 04

Besöksadress: Gamlegårdsvägen 34,
216 20 Malmö
Telefon: 040-27 93 00
Expeditionstid: mån-fre kl 10-12,
ons  kl 11-12. Övrig tid telefonsvarare med möjlighet att lämna meddelande.

Kyrkan är öppen vardagar kl 9-15,
undantag måndagar då kyrkan har öppet kl 9-12.

Diakon träffas mån, tis, tors kl 10-11, ons kl 11-12.
Präst träffas tis, tors, fre kl 10-12, ons kl 11-12.

Jourhavande präst alla nätter mellan kl 21 och 06.
Ring tel 112. Absolut tystnadsplikt.