Hyllie Gospel

Hyllie Gospel är en rörlig kör som sjunger på de mest skiftande ställen. Det finns en vilja och ett stort intresse för att jobba hårt och målmedvetet.
Vi övar torsdagar kl 19-21.

Kören drivs som en förening, och dess egen hemsida finns på www.hylliegospel.se.

Kontakt

Ledare för kören är Charlotta Holmgren Németh,
tel 27 93 07, e-post.

hosten_11_082hemweb1