Söndag 26 november uppmärksammas kyrkornas globala vecka med en fredsmässa i Kirsebergskyrkan kl. 18.00. Kören Gospel Glow medverkar i mässan.

Under Kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkor och organisationer gemensamt rättvisefrågor i gudstjänster och aktiviteter. I Kirsebergskyrkan märks detta bland annat i den fredsmässa som firas söndag 26 november.

Årets tema för veckan är en Hållbar värld för alla. Fokus ligger på de 17 mål som världens länder kommit överens om som ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen.

Läs mer på www.globalaveckan.se (extern länk)