Kirsebergskyrkan fyller 90 år

Trettondagen 6 januari 2018 fyller Kirsebergskyrkan 90 år. Det firar vi med mässa kl 11.

Kirsebergskyrkan byggdes på 1920-talet som en småkyrka inom S:t Pauli församling. Tomten skänktes av konsulinnan Anna Sederholm.
Invigningen ägde rum 6/1 1928, men kyrkan användes redan vid julottan 1927.

Arkitekt var domkyrkoarkitekten i Lund, Theodor Wåhlin. Det berättas att Backaborna till viss del själva bidrog till kyrkbygget genom att köpa symboliska tegelstenar för 10 öre styck.

När Kirseberg bildade egen församling 1949 blev kyrkan en församlingskyrka. Sedan 2014, då Malmöförsamlingarna slogs ihop och bildade ett pastorat, tillhör Kirsebergskyrkan Husie församling.

Välkommen att fira kyrkans 90-årsdag med oss 6/1 2018 kl. 11.00.