MUSIK OCH KONST

Kirsebergskyrkan

Musik och konst i Kirsebergskyrkan

I Kirsebergskyrkan finns många körer och en mångfald av musikaliska uttryck. Musik, sång, dans, poesi och konst möts flera gånger om året i våra mässor och konserter. De olika konstformerna berör vårt innersta och öppnar våra ögon för det andliga.

Musikens språk är gränslöst och berör oss alla på olika vis. Musikmässor och konserter i Kirsebergskyrkan bjuder på toner i varierande stilar och konstellationer. Nya musikmässor och musikaliska projekt arbetas fram kontinuerligt.

 

Kalender musikmässor och konserter

Kontakt

Organist
Lisa Johansson
0701-44 53 06
040-27 91 19
lisa.johansson@svenskakyrkan.se
Organist
Maja Malmström
040-27 91 37
maja.malmstrom@svenskakyrkan.se

Konstutställning

Konst i kyrkan

Utställningar, litterära, musikaliska och andra konstnärliga gestaltningar får utrymme både i kyrkan och i församlingshemmet. Konsten är ett språk bland många andra som hjälper och utmanar oss att tyda och tolka livet. Konsten hjälper oss ytterligare att tolka och förstå de bibliska texterna som berättar om vad det innebär att vara människa.

 

Utställningen Andlig storstädning

Illustratören, grafiska formgivaren och konstnären Anna Sjölin ställer ut sina verk i Kirsebergskyrkan under  tiden 11 februari till 11 mars 2018.
tställningen bär rubriken Andlig storstädning och är öppen varje vardag mellan kl. 9 och 15 samt på söndagar i samband med gudstjänst.