Konstutställningar

I Kirsebergskyrkan kan du fram till och med 31 oktober se en utställning om Martin Luther med målningar av prästen och konstnären Kent Wisti. Utställningen är öppen när kyrkan är öppen.

Vi arbetar målmedvetet för att utställningar, litterära, musikaliska och andra konstnärliga gestaltningar får utrymme både i kyrkan och i församlingshemmet. Vi ser konsten som ett språk bland många andra som hjälper och utmanar oss att tyda och tolka våra liv. Konsten hjälper oss ytterligare att tolka och förstå de bibliska texterna som berättar om vad det innebär att vara människa.

Martin Luther, målning av Kent Wisti

Utställning om Martin Luther 19 februari – 31 oktober

Luthers liv, verksamhet, teologi, och betydelse för framväxten av vår kyrka idag. Målningar av Malmöprästen och konstnären Kent Wisti. Nyskrivna texter av sex teologer och författare.