Bromötet

Bromötet är ett informellt nätverk i stadsdelen som funnits sedan 1999.

oresundsbro-1

I nätverket ingår föreningar, organisationer, bibliotek, kyrkan, kulturföreningen, skolan, bildningsförbund med flera.

Bromötet träffas ett par gånger per termin. På mötena diskuteras och informeras om vad som händer i närområdet, kommande projekt och verksamheter. Vi gör också gemensamma studiebesök för att stärka gemenskapen och öka våra kunskaper om något specifikt ämne.
Bromötet ansvarar för och genomför flera årligen återkommande stora stadsdelsarrangemang, såsom Internationella kvinnodagen & Backanatten, vår- och höstfest.

Samarbetspartners

Nätverket Bromötet uppmärksammar varje år Internationella Kvinnodagen den 8 mars.

I Kirsebergs kulturshus bjuder vi in till fest för alla åldrar, med mat, föreläsningar, dans, musik, och film.

Utdelning av Elsapriset, delas ut till en person eller organisation/förening och som gjort insatser som fått betydelse för andra människor.

Kontakt

Komminister

Inga-Lill Malm
040-27 91 39, e-post