Administrativa enheter

Tillförordnad kyrkoherde

Håkan E Wilhelmsson

Kyrkoherdens administrativa koordinator

Katarina Stenberg
040-27 90 11

Kaplan/biträdande kyrkoherde

Agneta Hyllstam
040-27 90 21

Administrativ chef

Lars Micael Adrian
040-27 90 28

Kommunikationsenhet

Karin Rosvall
040-27 90 02

Personalenhet

Jan Ryde
040-27 90 09

Ekonomi- och löneenhet

Christina von Leitgeb
040-27 90 16

Fastighetsenhet

Nils-Urban Råwall
040-27 93 69

IT- och Telefonienhet

Daniel Smith
040-27 90 35

Adress

Besöksadress: Fiskehamnsgatan 3
Postadress: Box 346
Postnummer: 201 23 MALMÖ

deko