Andra verksamheter

Fängelsesjälavård kontaktperson: Marie-Louise Norozi, 040-27 93 65

Gymnasiepräst kontaktperson: Ida Wreland, 040-27 92 57

HBTQ kontakt: 040-27 90 00, e-post

Kraftstationen kontaktperson: Maria Isberg, 040-27 94 22

Pilgrimsvandring kontaktperson: Inga-Lill Malm, 040-27 91 39

Polispräst kontaktperson: Agneta Salomonsson, 0733-39 80 66

Sjömanspräst kontaktperson: Jan Ståhlfors, 040-27 93 43

Religionsdialog kontaktperson: Per Kristiansson, 040-27 92 23

Sinnesromässan kontaktperson: Marie-Louise Norozi, 040-27 93 65

Sjukhuskyrkan kontaktperson: Peter Englund, 070-339 69 87

Svenskt-finskt församlingsarbete kontaktperson: Satu Jörgensen 040-27 91 18,

Universitetskyrkan kontaktperson: Agneta Hyllstam, 040-27 90 21