Malmö kyrkogårdsförvaltning

Malmö Kyrkogårdsförvaltning har uppdraget att ansvara för drift och skötsel av Malmös arton kyrkogårdar, samt för all verksamhet inom begravningskapell och krematorium i Malmö Pastorat. Det är begravningslagen som reglerar denna verksamhet för alla medborgare.

KONTAKT

Kyrkogårdschef
Sven-Erik Aspeklev
040-27 94 71

Växel: 040-27 92 00
E-post
Besöksadress: Östra kyrkogården, Sallerupsvägen 151, infart med bil från Scheelegatan 38.

Du hittar mer information på Kyrkogårdsförvaltningens hemsida: malmo-kyrkogard.se