När en katastrof vänder upp och ner på allt, gör Svenska kyrkans internationella arbete allt för att hjälpa människor tillbaka till ett tryggt liv.

Vår specialistkompetens inom humanitärt bistånd är psykosocialt arbete. Det handlar om att ge stöd på rätt sätt i varje steg mot ett tryggt liv igen. Att få människor delaktiga. Att hjälpa dem återfå kontrollen för att kunna bli aktiva överlevare.

I fastekampanjen 2018, som startar den 11 februari och avslutas den 25 mars, kommer det att vara fokus på vad vårt psykosociala arbete betyder för människor som drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats till flykt.

Vi vill visa vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Från att få tillgång till det basala, som mat och vatten, till att få kraft till att komma tillbaka till ett normalt liv.

När människors egna resurser och egen kapacitet är i centrum kan drabbade människor orka vara aktiva i sina egna liv.

Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/insatser-vid-katastrofer

I Limhamns kyrka går alla våra intäkter till Fastekampanjen under dessa veckor. Äter du soppa på tisdagar, handlar i second hand-butiken på onsdagar eller fikar på Öppet hus på torsdagar, så är du med och hjälper oss hjälpa!