Gudstjänst i Limhamns kyrka

MÄSSA

söndagar och helgdagar kl 11

Att fira gudstjänst tillsammans är något alldeles särskilt. Gudstjänsten är själva kärnan i Svenska kyrkans liv. Här möter vi varandra och här möter vi Gud. Gudstjänsten är ett tillfälle att tillsammans eller i enskildhet reflektera över det väsentliga i livet. Gudstjänsten är öppen för alla, både troende och sökare. Mässan firas alltid med glutenfritt bröd och avalkoholiserat vin.

 

MÄSSA MED SMÅ OCH STORA

I Limhamn försöker vi också göra en gudstjänst på barnens villkor. En barnsäker gudstjänst. Det viktigaste är inte att kunna sitta still och vara tyst. Istället är det viktigt att barn och vuxna får vara tillsammans under former som inte utesluter barnen. I barnsäker gudstjänst har vi gärna roligt. Ibland är det lite rörigt och rörligt men vad gör det om hundra år? Sångerna är enkla och rörelsesångerna är prioriterade. Berättelsen om Jesus ska vara lätt att förstå. Alla barn kan sitta på en matta framme så att man kan se bra.  Fika efteråt. Höstens mässor med små och stora är 3 september, 8 oktober, 12 november och 24 december kl 11.

MORGONMÄSSA

onsdagar kl 8.30 i församlingshusets kapell

Varje onsdag morgon firas en enkel nattvardsgudstjänst i församlingshusets kapell. Mässan kan vara ett sätt att börja dagen på eller vara en hållpunkt mitt i veckan. Kanske kan du komma innan jobbet eller innan det andra tar vid som är planerat för dagen. Mässan varar ungefär en halvtimme. I Limhamn firas mässa alltid med glutenfritt bröd och avalkoholiserat vin. Efter mässan samlas vi till gemensam frukost.

 

MÄSSA I STILLHET

sista torsdagen varje månad kl 19

Stanna upp i tre kvart och fira Mässa i stillhet. Tillsammans sjunger vi korta meditativa sånger från Taizé och Iona. Det är en stund för stillhet och kraftsamling.

 

UNG MÄSSA

söndagar kl 18 sista söndagen varje månad under terminerna

Hit kan du komma och finna ro, gemenskap och glädje. Vi tänder ljus, lyssnar på musik, sjunger sånger och firar nattvard. Mässan är kort och ganska enkel. Ung mässa vill vara viktig för dig som ibland funderar över livet och ibland undrar över framtid, jobb, studier, kompisar, familj med mera. Även Annandag påsk firas Ung mässa.

Kalender

25 nov
lör

Loppis

10:00
Limhamns församlingshem
26 nov
sön

Messe Modale

11:00
Limhamns kyrka
26 nov
sön

Ung mässa

18:00
Limhamns kyrka
29 nov
ons

Morgonmässa

08:30
Limhamns församlingshem
30 nov
tor

Mässa i stillhet

19:00
Limhamns kyrka
3 dec
sön

Mässa

11:00
Limhamns kyrka
6 dec
ons

Morgonmässa

08:30
Limhamns församlingshem
10 dec
sön

Mässa

11:00
Limhamns kyrka
13 dec
ons

Morgonmässa

08:30
Limhamns församlingshem
13 dec
ons

Luciagudstjänst

18:00
Limhamns kyrka