Kontakta oss

Växel 040-27 90 00 öppen måndag-fredag kl 8-16.30
Epost: svenskakyrkan.malmo@svenskakyrkan.se

Organisationsnr: 252003-1051

Faktureringsadress Svenska kyrkan Malmö:
Malmö Pastorat
Referens: (skriv namn på beställaren eller enhet)
Fack 778 00 001
Box 15018
750 15 Uppsala