Förtroendevalda

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulla-Britt Mattisson , 0709-49 11 26

Kyrkorådets ordförande
Claes Block, 0733-85 74 44

Ordförande i församlingsrådet i Husie
Ann-Marie Persson

Ordförande i församlingsrådet i Limhamn
Ingrid Ludwig

Ordförande i församlingsrådet i Hyllie
Helén Persson

Ordförande i församlingsrådet i S:t Johannes
Henric Lellky

Ordförande i församlingsrådet i Fosie
Patrik Lindqvist

Ordförande i församlingsrådet i S:t Petri
Tomas Nordin