Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdschef

Sven-Erik Aspeklev
040-27 94 71

Adress

Besöksadress: Östra kyrkogården, Sallerupsvägen 151, infart med bil från Scheelegatan 38.